22.112 nr. 392, fiche 1, O

Motie-Dees (VVD) c.s. inzake het niet instemmen met een verordening tot oprichting van een agentschap van de EU voor de grondrechtenIn deze motie wordt de regering verzocht niet in te stemmen met de verordening tot oprichting van een bureau van de EU voor de grondrechten in haar huidige vorm.

zie verder 4.3.87 Verordening tot oprichting van een Bureau van de EU voor de grondrechtenKerngegevens

nummer 22.112 nr. 392, fiche 1, O
ingediend 7 maart 2006
bij over het Bureau van de EU voor de Grondrechten met de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 maart 2006 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) D.J.D. Dees
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
G. Holdijk (SGP)
E.C.M. Jurgens
M.J.M. Kox (SP)
E. van Middelkoop
L.H.G. Platvoet
P.W.L. Russell
dossier(s) Oprichting van een Bureau van de EU voor de grondrechten (22.112 nr. 392, fiche 1)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)

Bijzonderheden