25.029, nr. 33e

Motie-Stevens (CDA) c.s. inzake de gebiedsindeling van de kamer van koophandel voor Zuid-HollandDe regering wordt verzocht het gebied van de kamer van koophandel en fabrieken voor Zuid-Holland betrokken wordt bij de nieuw te vormen kamer van koophandel Rotterdam.Kerngegevens

nummer 25.029, nr. 33e
ingediend 22 december 1997
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 december 1997 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) W.F.C. Stevens
mede ondertekend door R.Ch. Hessing
N.G. Ketting
M. Pit
J.A. Schoondergang-Horikx
dossier(s) Regels omtrent de kamers van koophandel en fabrieken (25.029)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)