28.473, nr. 158r

Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake meerderheidsbesluitvorming artikel 99In deze motie wordt de regering verzocht zich in te spannen om de eenparigheid van stemmen in artikel 99 lid 3 te vervangen door een meerderheidsbesluit en co-decisie van het Europese parlement.Kerngegevens

nummer 28.473, nr. 158r
ingediend 17 juni 2003
bij het verslag van een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg van de Vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer en de Vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Buitenlandse Zaken, en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer op 10 juni 2003 over de Europese Conventie (28.473)
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 24 juni 2003 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en OSF stemden voor.
indiener(s) L.H.G. Platvoet
mede ondertekend door E.C.M. Jurgens
dossier(s) Europese Conventie (28.473)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)