29.758 / 29.767, E

Motie-Van Driel (PvdA) c.s. inzake een overgangsregeling voor particulieren met een grijs kentekenIn deze motie wordt de regering verzocht om voor diegenen die het belastingvoordeel van het grijs kenteken onder de beoogde regeling zullen verliezen een redelijke overgangsregeling te treffen.Kerngegevens

nummer 29.758 / 29.767, E
ingediend 14 december 2004
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2004 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden voor.
indiener(s) S.J. van Driel
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
E. van Middelkoop
R. Rabbinge
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Belastingplan 2005 (29.767)
Overige fiscale maatregelen 2005 (29.758)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)