31.200 IIA, F

Motie-Noten (PvdA) c.s. over het bevorderen van wetgeving waardoor lijstverbindingen voor Eerste Kamerverkiezingen niet ná verkiezingen van Provinciale Staten kunnen worden aangegaanIn deze motie wordt de regering verzocht wetgeving te bevorderen waardoor lijstverbindingen voor Eerste Kamerverkiezingen niet ná verkiezingen van Provinciale Staten kunnen worden aangegaan.Kerngegevens

nummer 31.200 IIA, F
ingediend 3 februari 2009
bij Debat over de briefwisseling over de mogelijkheden tot herziening van de voorkeurdrempel bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer en over de mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het aangaan van lijstverbindingen is geregeld voor de Eerste Kamerverkiezingen
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 februari 2009 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) H.C.P. Noten
mede ondertekend door A.H.M. Dölle
J.W.M. Engels (D66)
L.M.L.H.A. Hermans (VVD)
H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Rehwinkel
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
F.J.M. Werner
dossier(s) Begrotingsstaat Staten-Generaal 2008 (31.200 IIA)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 21 april 2009 de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 april 2009 over de indiening van een wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet over de wijze waarop Eerste Kamerleden worden verkozen (EK 31.200 IIA, H) voor kennisgeving aangenomen.