32.127 / 32.254, T

Motie-Meindertsma (PvdA) c.s. over het toepassen van de door de Commissie Elverding geschetste uitgangspunten bij projecten onder de Crisis- en herstelwetIn deze motie wordt de regering verzocht bij de voorgestelde projecten, alsook bij projecten die later aan de lijst toegevoegd worden, de door de Commissie Elverding geschetste uitgangspunten toe te passen en daarover de Kamer te informeren.Kerngegevens

nummer 32.127 / 32.254, T
ingediend 16 maart 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, PvdA, PvdD, OSF, GroenLinks, D66, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) M.C. Meindertsma
mede ondertekend door G. van den Berg
N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Laurier
A.G. Schouw
A. Vliegenthart
dossier(s) Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254)
Crisis- en herstelwet (32.127)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)