32.127 / 32.254, W

Motie-Meindertsma (PvdA) c.s. over de verruiming van de fiscale aftrekregelingIn deze motie wordt de regering verzocht om de fiscale aftrekregeling voor energiebesparende bouwtechnische verbeteringen aan de bestaande woningvoorraad substantieel te verruimen en de voor het omstreden windmolenpark in Urk gereserveerde middelen daarvoor als dekking aan te wenden.Kerngegevens

nummer 32.127 / 32.254, W
ingediend 16 maart 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, PvdA, PvdD, OSF, D66, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) M.C. Meindertsma
mede ondertekend door G. van den Berg
N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Laurier
A.G. Schouw
A. Vliegenthart
dossier(s) Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254)
Crisis- en herstelwet (32.127)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)