32.402, P

Motie-Don (SP) c.s. over het laten vallen van de Wmo onder de reikwijdte van de kaderwet WkkgzIn deze motie wordt de regering verzocht om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onder de reikwijdte van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) te laten vallen.Kerngegevens

nummer 32.402, P
ingediend 29 september 2015
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 6 oktober 2015. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) H.M. Don (SP)
mede ondertekend door F. Köhler (SP)
M.P. Meijer (SP)
R.F. Ruers (SP)
A.M.T. Wezel (SP)
dossier(s) Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)