32.474, G

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de reële toerekening van kosten met betrekking tot de muskusrattenproblematiek voor wat betreft bescherming van dijken in relatie tot andere, uitgesplitste doelenIn deze motie wordt de regering verzocht helder inzicht te geven in de reële toerekening van kosten met betrekking tot de muskusrattenproblematiek voor wat betreft bescherming van dijken in relatie tot andere, uitgesplitste doelen.Kerngegevens

nummer 32.474, G
ingediend 17 mei 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op op 24 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, GroenLinks, PvdD, Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door P.W.J. Peters
G.A.T.M. Reuten (SP)
C. Slager
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Wijziging Waterwet en Waterschapswet inzake voorkoming schade waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten (32.474)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)