32.474, H

Motie-Slager (SP) c.s. over een verbod op het gebruiken van vangkooien bij de bestrijding van muskusrattenIn deze motie wordt de regering verzocht een verbod in te stellen op het gebruiken van vangkooien bij de bestrijding van muskusratten.Kerngegevens

nummer 32.474, H
ingediend 17 mei 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 24 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdD, SP, GroenLinks, Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) C. Slager
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
P.W.J. Peters
G.A.T.M. Reuten (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Wijziging Waterwet en Waterschapswet inzake voorkoming schade waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten (32.474)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)