32.500, D

Motie-Engels (D66) c.s. over de realisatie van rond 3 miljard bezuinigingsmaatregelen van het totale pakket van 18 miljard bij de decentrale overheden door de rijksoverheidIn deze motie wordt de regering verzocht in de besprekingen met VNG en IPO over de invulling van de onderscheidenlijke bestuursakkoorden in goed overleg te streven naar een zo evenwichtig en realistisch mogelijke invulling van efficiëncykortingen.Kerngegevens

nummer 32.500, D
ingediend 9 november 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 november 2010 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door R. de Boer
S.J. van Driel
N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Laurier
G.A.T.M. Reuten (SP)
G.H. Terpstra (CDA)
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)