32.500, E

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over bezuinigen op de uitgave aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied waaruit ook de EHS wordt bekostigdIn deze motie wordt de regering verzocht zorg te dragen dat de reeds gerealiseerde EHS in oppervlakte, functie en kwaliteit behouden blijft, en reeds geplande verbindingszones zullen worden gerealiseerd volgens plan.Kerngegevens

nummer 32.500, E
ingediend 9 november 2010
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 16 november 2010. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
G.H.M.M. ten Horn
M.J.M. Kox (SP)
J.P. Laurier
G.A.T.M. Reuten (SP)
A. Vliegenthart
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)