32.500, G

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het minder afhankelijk maken van de energievoorziening van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffenIn deze motie wordt de regering verzocht op geen enkele wijze, noch via garanties, noch via subsidies bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales  en in plaats daarvan in te zetten op het stimuleren van de opwekking van hernieuwbare energie.Kerngegevens

nummer 32.500, G
ingediend 9 november 2010
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 16 november 2010. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
G.H.M.M. ten Horn
M.J.M. Kox (SP)
J.P. Laurier
G.A.T.M. Reuten (SP)
A. Vliegenthart
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)