32.500 V, O

Motie-Smaling (SP) c.s. over bezuinigen op studiebeurzen en overige capaciteitsopbouw in ontwikkelingslandenIn deze motie wordt de regering verzocht terughoudend te zijn met het bezuinigen op hoger en beroepsonderwijs voor buitenlandse studenten in Nederland, en de curriculumontwikkeling te stimuleren die beter aansluit op de perspectieven op de arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden en daarbij naast kennisinstellingen ook NGO's en de private sector te betrekken.Kerngegevens

nummer 32.500 V, O
ingediend 5 april 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 april 2011 met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) E.M.A. Smaling
mede ondertekend door J.H. Eigeman
G.J. de Graaf (VVD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C. P. Thissen (GroenLinks)
R. Willems
dossier(s) Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)