32.815, H

Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over het geven van het recht op toelage/uitkering aan elk lid van het gezin met als maximumnorm de echtparenbijstandsnormIn deze motie wordt de regering verzocht het voorstel van de G4, ondersteund door G32 en de VNG, over het geven van het recht op toelage/uitkering aan elk lid van het gezin met als maximumnorm de echtparenbijstandsnorm over te nemen en in te voeren.Kerngegevens

nummer 32.815, H
ingediend 20 december 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) C. P. Thissen (GroenLinks)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
A. Postema (PvdA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
J.J. Sylvester (PvdA)
dossier(s) Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (32.815)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)