32.891, G

Motie-Beuving (PvdA) c.s. over een meer gematigde vorm van schaalvergroting in Oost-NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht zich te beperken tot een meer gematigde vorm van schaalvergroting in Oost-Nederland door de rechtbanken Almelo en Zwolle (het Zwolse deel van Zwolle-Lelystad) te laten fuseren tot de rechtbank Overijssel en de rechtbanken Arnhem en Zutphen te laten fuseren tot de rechtbank Gelderland en daartoe - indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen - met spoed de wet te wijzigen.Kerngegevens

nummer 32.891, G
ingediend 3 juli 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 10 juli 2012 met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) J. Beuving (PvdA)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
G. Holdijk (SGP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
R.F. Ruers (SP)
dossier(s) Wet herziening gerechtelijke kaart (32.891)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)