33.001, D

Motie-Elzinga (SP) c.s. over het parlementaire toezicht op hetgeen in het Begrotings- of Europact overeengekomen isIn deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn, voordat het parlementaire ratificatieproces wordt afgerond, opheldering te geven over de in het Begrotings- of Europact gemaakte afspraken inzake parlementair toezicht teneinde de Kamer de gelegenheid te geven zich van zijn controlerende taak op dit punt te kwijten.Kerngegevens

nummer 33.001, D
ingediend 3 april 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 17 april 2012 ingetrokken
indiener(s) A. Elzinga (SP)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2011-2012 (33.001)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)