33.025, H

Motie-Postema (PvdA) c.s. over wat moet worden verstaan onder "assurance"In deze motie wordt de regering verzocht vast te stellen voor de wetsgeschiedenis van het wetsvoorstel, dat onder de genoemde "assurance" moet worden verstaan "controlediensten gericht op het verstrekken van zekerheid over de door de controlecliënt verstrekte informatie ten behoeve van externe gebruikers van deze informatie alsook ten behoeve van de Raad van Commissarissen", zoals die bedoeld in de genoemde verslagen.Kerngegevens

nummer 33.025, H
ingediend 27 november 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus op 11 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
G.A.T.M. Reuten (SP)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wet op het accountantsberoep (33.025)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)