33.118, T (herdruk)

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over instructieregels voor Omgevingsvisies in de Invoeringswet OmgevingswetIn deze motie wordt de regering verzocht om instructieregels voor Omgevingsvisies mogelijk te maken in de Invoeringswet Omgevingswet en de vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij omgevingsvisies te borgen door een instructieregel hiertoe in het Besluit kwaliteit leefomgeving op te nemen.Kerngegevens

nummer 33.118, T (herdruk)
ingediend 30 mei 2017
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, CDA, D66 en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.H. Bikker (ChristenUnie)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)