33.118, U

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over een toetsingskader bescherming tegen geur, geluid en trillingIn deze motie wordt de regering verzocht een eenduidig toetsingskader te ontwikkelen waarin de grondslagen voor het afwijken van het basisbeschermingsniveau helder worden beschreven.Kerngegevens

nummer 33.118, U
ingediend 30 mei 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA en PVV stemden tegen
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
A.M.T. Wezel (SP)
dossier(s) Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)