33.293, F

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over nieuwe aanvragen tot gezinshereniging van asielstatushoudersIn deze motie wordt de regering verzocht bij nieuwe aanvragen wordt uitgegaan van de leeftijd die de gezinsleden hadden ten tijde van de eerste aanvraagKerngegevens

nummer 33.293, F
ingediend 12 november 2013
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 19 november 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
H. Franken (CDA)
A.M.V. Gerkens (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
dossier(s) Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)