33.328 / 35.112, X

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over het committeren aan de Wet open overheid door VNG, IPO en UVWIn deze motie wordt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht de besturen van de VNG, IPO en UVW en hun leden een openbare brief te sturen en

  • op te roepen om zich vrijwillig te committeren aan de Wet open overheid;
  • daarbij aan te bieden om in goede samenwerking eventuele barrieres die dat in de weg staan weg te nemen.


Kerngegevens