33.348, I

Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over de brede samenstelling van de besturen van de faunabeheereenhedenIn deze motie wordt de regering verzocht samen met de provincies in landelijk overleg te treden met een aantal landelijke organisaties en de vertegenwoordigers van de bestaande faunabeheereenheden om te bevorderen dat voldaan kan worden aan de gevraagde brede samenstelling ten behoeve van een maatschappelijk gedragen faunabeleid.Kerngegevens

nummer 33.348, I
ingediend 8 december 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) L.H.J. Verheijen (PvdA)
mede ondertekend door M.A.M. Barth (PvdA)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
A. Postema (PvdA)
S. Schaap (VVD)
P. Schnabel (D66)
N.J. Schrijver (PvdA)
dossier(s) Wet natuurbescherming (33.348)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)