33.362, N

Motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. inzake het belang van invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraarsIn deze motie wordt de regering verzocht vorm te geven aan een Amvb conform artikel 28, lid 2 Zvw waarin regels worden gesteld voor verzekerdeninvloed, zowel individueel als collectief. Kerngegevens

nummer 33.362, N
ingediend 9 december 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen is aangenomen op 16 december 2014
indiener(s) R. Kuiper (ChristenUnie)
mede ondertekend door J. Beuving (PvdA)
H.M. Dupuis (VVD)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
M.C. Scholten (D66)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wet verbod verticale integratie (33.362)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)