33.400 XIII, F

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een plan van aanpak tot substantiële versterking van de Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitIn deze motie wordt de regering verzocht met een plan van aanpak tot substantiële versterking van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te komen.Kerngegevens

nummer 33.400 XIII, F
ingediend 16 april 2013
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 16 april 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door G.A.T.M. Reuten (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2013 (33.400 XIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)