33.674 / 33.684, L

Motie-Frijters-Klijnen (PVV) c.s. over uitstel van stemming over het wetsvoorstelIn deze motie wordt de regering verzocht om uitstel van stemming over het wetsvoorstel totdat alle onduidelijkheden zijn weggenomenKerngegevens

nummer 33.674 / 33.684, L
ingediend 11 februari 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 18 februari 2014. PVV, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
P. van Dijk (PVV)
M.J.R.L. de Graaff
C.J. Kok (PVV)
G.J.F. Popken (PVV)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
R. Sörensen (PVV)
dossier(s) Jeugdwet (33.684)
Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)