33.674 / 33.684, M

Motie-Beuving (PvdA) c.s. over het jaarlijks informeren van de Kamer over de kwaliteit en toegankelijkheid van het jeugdhulpsysteem in relatie tot de financiële randvoorwaarden voor de gemeentenIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamer jaarlijks bij de begroting te informeren over de kwaliteit en toegankelijkheid van het jeugdhulpsysteem in relatie tot de financiële randvoorwaarden voor de gemeenten.Kerngegevens

nummer 33.674 / 33.684, M
ingediend 11 februari 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 18 februari 2014. De fractie van de OSF stemde tegen
indiener(s) J. Beuving (PvdA)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
R. Kuiper (ChristenUnie)
M.C. Scholten (D66)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Jeugdwet (33.684)
Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)