33.674 / 33.684, P

Motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over het treffen van een regeling voor LWI's om de beschikbaarheid in het nieuwe bestel te waarborgenIn deze motie wordt de regering verzocht een regeling te treffen voor Landelijk Werkende Instellingen (LWI's) om de beschikbaarheid van deze zorg voor de toekomst en een zachte landing in het nieuwe bestel te waarborgen.Kerngegevens

nummer 33.674 / 33.684, P
ingediend 11 februari 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 18 februari 2014. VVD en OSF stemden tegen.
indiener(s) R. Kuiper (ChristenUnie)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Jeugdwet (33.684)
Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)