33.694, J

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. dat werknemers bij defensie en veiligheidsdiensten alleen de Nederlandse nationaliteit mogen bezittenIn deze motie wordt de regering verzocht om als voorwaarde te stellen aan werknemers bij defensie en veiligheidsdiensten, dat zij maar één nationaliteit, te weten de Nederlandse nationaliteit, mogen bezitten.Kerngegevens

nummer 33.694, J
ingediend 31 mei 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A. Kops (PVV)
G. Markuszower (PVV)
V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
dossier(s) Internationale Veiligheidsstrategie (33.694)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)