33.750, D

Motie-Brinkman (CDA) c.s. om de lasten in 2014 niet verder te verhogenIn deze motie wordt de regering verzocht om de lasten in 2014 niet verder te verhogen indien zich tegenvallers voordoen in de uitgaven of de belastingopbrengsten 2014.Kerngegevens

nummer 33.750, D
ingediend 29 oktober 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen.PVV, CDA, SGP, D66 en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) L.C. Brinkman (CDA)
mede ondertekend door P.H.J. Essers (CDA)
H. Franken (CDA)
W.B. Hoekstra (CDA)
P.R.H.M. van der Linden (CDA)
M.J.Th. Martens (CDA)
G.H. Terpstra (CDA)
dossier(s) Miljoenennota 2014 (33.750)