33.750, E

Motie-Barth (PvdA) c.s. over gerichte voorstellen waarbij de vrijheid en veiligheid van burgers in de virtuele wereld dezelfde bescherming wordt geboden als in de fysieke wereldIn deze motie wordt de regering verzocht de aanpak van cybercrime, spionage en inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van burgers voortvarend ter hand te nemen en de daarop gerichte voorstellen in behandeling te nemen en zonder verder uitstel aan het parlement voor te leggen.Kerngegevens

nummer 33.750, E
ingediend 29 oktober 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.A.M. Barth (PvdA)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
L.M.L.H.A. Hermans (VVD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2014 (33.750)