33.750 VII, C

Motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over het opschorten van het (wetgevings)proces inzake de vorming van een NoordvleugelprovincieIn deze motie wordt de regering verzocht om het (wetgevings)proces inzake de vorming van een Noordvleugelprovincie op te schorten.Kerngegevens

nummer 33.750 VII, C
ingediend 10 december 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 17 december 2013. VVD, PvdA en D66 stemden tegen.
indiener(s) S.C. van Bijsterveld (CDA)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
G. Holdijk (SGP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
A. Vliegenthart
dossier(s) Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 (33.750 VII)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft op 8 juli 2014 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 juni 2014 (EK 33.750 VII / CII, E) over de beëindiging van de (herindelings)procedure voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht voor kennisgeving aangenomen.

De meerderheid van de commissie wenst vooralsnog geen nadere stappen te zetten in de discussie over de bestuurlijke organisatie van Nederland, i.c. het middenbestuur.