33.819, J

Motie-Essers (CDA) c.s. over het instellen van een nationaal investeringsfondsIn deze motie wordt de regering opgeroepen om per direct een nationaal investeringsfonds in te stellen waarin een substantieel deel van de beoogde opbrengst van de verhuurderheffing wordt ondergebracht ter stimulering van de investeringen in de sociale huursector.Kerngegevens

nummer 33.819, J
ingediend 17 december 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 17 december 2013. 50PLUS, OSF, PvdD, CDA, SP en GroenLinks stemden voor.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door P.R.H.M. van der Linden (CDA)
M.J.Th. Martens (CDA)
G.H. Terpstra (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)