33.819, K

Motie-Essers (CDA) c.s. over het opnemen van een horizonbepaling in de wetIn deze motie wordt de regering verzocht zo spoedig mogelijk een wetswijziging bij de Staten-Generaal in te dienen die voorziet in het opnemen van een horizonbepaling in de wet waarin is bepaald dat de thans voorgestelde verhuurderheffing na 2016 komt te vervallen.Kerngegevens

nummer 33.819, K
ingediend 17 december 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 17 december 2013. CDA, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door P.R.H.M. van der Linden (CDA)
M.J.Th. Martens (CDA)
G.H. Terpstra (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)