34.058, I

Motie-Dercksen (PVV) c.s. inzake vrijwaren van Tennet van aansprakelijkheden bij calamiteiten ter voorkoming van hogere energieprijzen voor de eindgebruikerIn deze motie wordt de regering verzocht om het onderhavige aanbestedingsproces zo in te richten dat bij calamiteiten Tennet gevrijwaard wordt van aansprakelijkheden, ten einde te voorkomen dat de eindgebruiker een nog hogere prijs voor energie zal moeten betalen.Kerngegevens

nummer 34.058, I
ingediend 16 juni 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 juni 2015 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) R.G.J. Dercksen (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
dossier(s) Wet windenergie op zee (34.058)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)