34.145, H

Motie-Backer (D66) c.s. over het aanhouden van dit wetsvoorstel tot de beschouwing over doorberekening van kosten van overheidshandelen is ontvangen en besprokenIn deze motie wordt de regering verzocht om het wetsvoorstel aan te houden tot een beschouwing van de regering over de doorberekening van kosten van overheidshandelen, inclusief de aanzet voor een afwegingskader door de Kamer is ontvangen en besproken.Kerngegevens

nummer 34.145, H
ingediend 29 november 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus op 6 december 2016 verworpen. SGP, VVD, PvdA, CDA en PVV stemden tegen.
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
Th.C. de Graaf (D66)
R.F. Ruers (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
A.M.T. Wezel (SP)
dossier(s) Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (34.145)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)