34.295 / 34.532, K

Motie-Meijer (SP) c.s. over een publieke fosfaatbankIn deze motie wordt de regering verzocht om de optie van een publieke fosfaatbank met niet verhandelbare rechten uit te werken en ter beoordeling voor te leggen aan de Kamers.Kerngegevens

nummer 34.295 / 34.532, K
ingediend 16 mei 2017
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) M.P. Meijer (SP)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Invoering stelsel van fosfaatrechten (34.532)
Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)