34.300, L

Motie-Ten Hoeve (OSF) c.s. voor een volwaardig en breed programma-aanbod in de Friese taalIn deze motie wordt de regering verzocht in overleg met de provincie Fryslân te komen tot een passende regeling voor de organisatorische inbedding van deze omroep in het geheel van de publieke omroep en tot een financiering waarmee een volwaardig en breed programma-aanbod in de Friese taal kan worden gerealiseerdKerngegevens

nummer 34.300, L
ingediend 13 oktober 2015
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 13 oktober 2015. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) H. ten Hoeve (OSF)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
J.G. Nagel (50PLUS)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)