34.300 VI, M

Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over het sluiten van de Nederlandse grenzen en geen enkele asielzoeker meer toe te latenIn deze motie wordt de regering verzocht de Nederlandse grenzen te sluiten en geen enkele asielzoeker meer toe te latenKerngegevens

nummer 34.300 VI, M
ingediend 15 december 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 22 december 2015 verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
mede ondertekend door P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A. Kops (PVV)
G. Markuszower (PVV)
dossier(s) Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016 (34.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)