34.372, J

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de instelling van een onafhankelijke toetsingscommissieIn deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijke commissie in te stellen die hackoperaties in het kader van opsporing en handhaving toetst aan noodzaak, rechtmatigheid, doelmatigheid en proportionaliteit.Kerngegevens

nummer 34.372, J
ingediend 19 juni 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door A.M.V. Gerkens (SP)
F. Köhler (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
A.M.T. Wezel (SP)
dossier(s) Computercriminaliteit III (34.372)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)