34.391, F

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over inperking van exportvoordelen voor (semi) elektrische auto'sIn deze motie wordt de regering verzocht met een plan van aanpak te komen om exportvoordelen voor (semi) elektrische auto's in te perken en de Kamer daarover binnen 6 maanden te rapporteren.Kerngegevens

nummer 34.391, F
ingediend 28 juni 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Wet uitwerking Autobrief II (34.391)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Was eerder aangehouden op 5 juli 2016. Tijdens de Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2017 in de Eerste Kamer op 12 december 2017, in combinatie met de behandeling van het pakket Belastingplan 2018, besloot de indiener de motie in stemming te laten brengen.