34.481, C

Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over het niet instemmen met visumliberalisatie voor OekraïneIn deze motie wordt de regering verzocht om niet in te stemmen met visumliberalisatie voor Oekraïne.Kerngegevens