Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.534, H

Motie-Nagel (50PLUS) c.s. over de discontovoet voor de berekeningen bij de pensioenen en klimaatmaatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht om bij de berekeningen bij de pensioenen en klimaatmaatregelen ofwel de ca. 1,5% dan wel de 3% in beide consequent toe te passen.Kerngegevens