34.534, H

Motie-Nagel (50PLUS) c.s. over de discontovoet voor de berekeningen bij de pensioenen en klimaatmaatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht om bij de berekeningen bij de pensioenen en klimaatmaatregelen ofwel de ca. 1,5% dan wel de 3% in beide consequent toe te passen.Kerngegevens

nummer 34.534, H
ingediend 21 mei 2019
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Aangehouden op 28 mei 2019. Nader aangehouden op 7 april 2020; de vervaltermijn is met zes maanden (exclusief de weken waarin de Eerste Kamer niet vergadert) verlengd.
vervaldatum aanhouding 23 februari 2021
indiener(s) J.G. Nagel (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)