Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.534, I

Motie-Reuten (SP) c.s. over de vaststelling van het klimaatplan door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijkIn deze motie worden de initiatiefnemers verzocht om - nadat de Klimaatwet eventueel is aangenomen - al dan niet gemeenschappelijk het initiatief te nemen artikel 5 van de wet c.q. het wetsvoorstel te wijzigen, en wel zo dat het klimaatplan niet slechts 'overlegd' wordt aan de beide Kamers der Staten-Generaal maar ook hun goedkeuring vergt.Kerngegevens