34.550, E

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het vergroten van de arbeidsparticipatie en carrièremogelijkheden voor bepaalde groepenIn deze motie wordt de regering verzocht om in overleg te treden met de SER om ten behoeve van de komende kabinetsformatie scenario's en werkwijzen te ontwikkelen om de participatie en carrièremogelijkheden van mensen uit de laagste sociaal economische klassen, migranten en mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt te vergroten.Kerngegevens

nummer 34.550, E
ingediend 1 november 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 1 november 2016 aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
dossier(s) Miljoenennota 2017 (34.550)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 31 januari 2017 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW van 17 januari 2017 (EK, R) over de uitvoering van deze motie (naar aanleiding van de brief van de minister van SZW van 14 december 2016 (EK, P) over de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen).