34.589 (R2077), F

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over het aanbod van vegetarische maaltijden in de Eerste KamerIn deze motie spreekt de Kamer de wens uit dat de maaltijden die in de Eerste Kamer geserveerd worden in principe vrij van vlees en vis zullen zijn, waarbij die producten op verzoek voor ieder die dat wenst beschikbaar zullen zijn.Kerngegevens

nummer 34.589 (R2077), F
ingediend 27 juni 2017
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 4 juli 2017. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
F. Köhler (SP)
M.P. Meijer (SP)
R.F. Ruers (SP)
dossier(s) Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering (34.589 (R2077))
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)