34.641, K

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s over voorhangprocedure bij Ambtsinstructie voor politie, Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenarenIn deze motie wordt de regering verzocht om te bewerkstelligen dat ten aanzien van de Ambtsinstructie voor politie, Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren parlementaire betrokkenheid wordt gewaarborgd door middel van een voorhangprocedure.Kerngegevens

nummer 34.641, K
ingediend 20 april 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 11 mei 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden voor.
indiener(s) G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
mede ondertekend door B.O. Dittrich (D66)
R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)