34.641, L

Motie-Dittrich (D66) c.s. over stringentere clausulering van de inzet van de politiehondIn deze motie wordt de regering verzocht een stringentere clausulering van de inzet van de politiehond te bewerkstelligen en de Eerste Kamer daarover te rapporteren.Kerngegevens

nummer 34.641, L
ingediend 20 april 2021
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 11 mei 2021 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 8 maart 2022
indiener(s) B.O. Dittrich (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)