34.641, M

Motie-Dittrich (D66) c.s. over een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeldIn deze motie wordt de regering verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuw disciplinair systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld, en de Eerste Kamer daarover te berichten.Kerngegevens

nummer 34.641, M
ingediend 20 april 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.
indiener(s) B.O. Dittrich (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H.J.J. Talsma (ChristenUnie)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd