34.641, N

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van beroep voor slachtoffers die geen lichamelijk letsel hebben opgelopenIn deze motie wordt de regering verzocht maatregelen te treffen waarmee slachtoffers die geen lichamelijk letsel hebben opgelopen tegemoet te komen.Kerngegevens

nummer 34.641, N
ingediend 20 april 2021
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Stemming op 11 mei 2021.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door B.O. Dittrich (D66)
R.A. Janssen (SP)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)